Tel.: 032 7444 029

INFORMÁCIE O FIRME

Spoločnosť R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., vznikla v januári 2006 transformáciou fyzickej osoby podnikajúcej v obore od roku 1991 so zámerom vybudovať subjekt, ktorý poskytne komplexné služby klientom v oblasti OOPP.

Spoločnosť R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. bola založená dňa 15. decembra 2005 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
a ponúka:

  • Ochranné a pracovné odevy, rukavice, obuv
  • Odevy a obuv na volný čas
  • Špeciálne odevy a doplnky pre výrobu a priemysel
  • Ochrana dýchacích ciest, zraku, sluchu a hlavy
  • Zabezpečovacie zariadenia pre práce vo výškach a hĺbkach
  • Ekologické čistenie podláh, strojov, zariadení, osôb

Naším klientmi sú spoločnosti z oblasti stavebníctva, potravinárstva, strojárstva, energetiky, baníctva, elektrotechnického priemyslu, výrobcovia ropných produktov, chemických výrobkov, zdravotnícke zariadenia…